INFORMATOR


GMINA KOLUSZKI


URZĄD MIEJSKI


RADA MIEJSKA


GALERIA


KONSULTACJE


Linki

BIP skrzynka podawcza USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Baza Adresowa Województwa Łódzkiego

Kalendarium

Jolanty
Łukasza

17

grudzien

PWŚCPSN
1     1 2
2 3 4 5 6 7 8 9
3 10 11 12 13 14 15 16
4 17 18 19 20 21 22 23
5 24 25 26 27 28 29 30
6 31       

Biuro Inżyniera Gminy

Biuro Inżyniera Gminy to jednostka, której zadaniem jest m.in.:

• zabezpieczanie wszelkich awarii w pasie drogi będącej w zarządzaniu Urzędu Miejskiego w Koluszkach (np.: zapadnięcia jezdni, chodników itp.)
• patrolowanie pasa drogi pod kątem bezpieczeństwa jej użytkowników (wszelkie napotkane nieprawidłowości przekazywane są właściwym instytucjom)
• kontrolowanie należnych zezwoleń na wejście w pas drogowy oraz prawidłowości zajęcia pasa drogowego przez obcych wykonawców pod względem bezpieczeństwa
• obsługa monitoringu wizyjnego miasta Koluszki
• prowadzenie kalendarza przeglądów gwarancyjnych prac inwestycyjnych i remontowych
• nadzór nad bieżącym utrzymaniem infrastruktury komunalnej
• współpraca z jednostkami administracji rządowej, samorządowej, służbami specjalistycznymi jednostek gospodarki komunalnej, budownictwa, energetyki, telekomunikacji, kolejowymi, lotniczymi, służbami Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, Policją, pogotowiem ratunkowym, gazownią
• współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska w przypadkach wystąpienia zagrożeń środowiska,
• współudział w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych, ataków terrorystycznych, pożarów, katastrof budowlanych i drogowych oraz awarii w urządzeniach infrastruktury technicznej,

więcej >>>

piątek, 20.04.2012 12:17

Biuro Inżyniera Gminy

TEL.  (44) 725 - 67 - 68

 

 

1. DROGI

Roboty drogowe na głównych ciągach komunikacyjnych – zajęcia pasa drogowego

Wiadukt - wyłaczenie chodnika z użytkowania po stronie zachodniej z powodu remontu. Termin zakończenia prac remontowych - do odwołania.

Lisowice - od dnia 28.08.2014 do odwolania zostaje zamknięty most na rzece Mrodze z powodu remontu.

 więcej >>>

środa, 08.06.2011 15:10

firma_1 firma_2 firma_3 firma_4
Dane teleadresowe Numery telefonów Konta bankowe Kierownictwo Referaty Fundusze Unijne Inwestycje Plan zagospodarowania Tydzień w Koluszkach Sprzedaż nieruchomości Karty usług Druki do pobrania Mapa serwisu
Projekt graiczny, cms, serwer i wykonanie Wszelkie prawa zastrzeżone