INFORMATOR


GMINA KOLUSZKI


URZĄD MIEJSKI


RADA MIEJSKA


GALERIA


KONSULTACJE


Linki

BIP skrzynka podawcza USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Baza Adresowa Województwa Łódzkiego

Kalendarium

Fernandy
Jana

23

styczeń

PWŚCPSN
1 1 2 3 4 5 6
2 7 8 9 10 11 12 13
3 14 15 16 17 18 19 20
4 21 22 23 24 25 26 27
5 28 29 30 31    

Konta bankowe

wtorek, 15.06.2010 13:50

 

Wykaz kont bankowych Urzędu Miejskiego w Koluszkach, na które można dokonywać wpłat:

Bank Polska Kasa Opieki S.A w Warszawie I Oddział w Koluszkach ul. Mickiewicza 2

 Rachunek bieżący dochodów własnych  
73 1240 3161 1111 0010 0493 1532  

Wpłaty z tytułu:

  • podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportu
  • opłaty skarbowej, opłaty od wniosków o wydanie zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, opłaty od posiadania psów, opłaty adiacenckiej, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzenia w pasie drogi gminnej,opłaty za koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty eksploatacyjnej,opłaty za usługi opiekuńcze, opłaty za pobyt członków rodziny w Domach Pomocy Społecznej,
  • opłaty za ogłoszenia w gazecie Tydzień w Koluszkach oraz sprzedaż gazety Tydzień w Koluszkach,
  • opłat wynikających z ustaw o ochronie środowiska i utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
  • opłaty za najem, dzierżawę, użytkowanie wieczyste gruntów oraz zakup nieruchomości należących do Gminy Koluszki.  


    
Rachunek bieżący dochodów budżetowych
62 1240 3161 1111 0010 0493 2021

 wpłaty z tytułu :

  • opłaty za udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych - 31 PLN

oraz

  • wpłaty od gminy wierzyciela - dochody z tytułu wpłat dłużników alimentacyjnych z terenu gminy Koluszki (zgodnie z art. 27  ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Dz. U. z 2007  r. Nr 192 poz. 1378 z późn. zm.)


Rachunek bieżący wadia i kaucje
31 1240 3161 1111 0010 0493 4810

wpłaty z tytułu:

  • wadiów na przetarg,
  • zabezpieczeń.  

 
Wpłaty z poza granic Rzeczpospolitej Polskiej powinny zawierać międzynarodowe numery kont wraz z  numerami  IBAN i SWIFT.
IBAN :Bank PEKAO SA I O/Koluszki   PL nr konta 
SWIFT : Bank PEKAO SA I O/Koluszki  PKOPPLPW

Informacje o artykule

Zamieścił(a): Administrator IT
Data powstania: 15.06.2010 13:50
Data ostatniej modyfikacji: 20.01.2015 16:57
Liczba wyświetleń: 11911

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.
Drukuj Stworz PDF
firma_1 firma_2 firma_3 firma_4
Dane teleadresowe Numery telefonów Konta bankowe Kierownictwo Referaty Fundusze Unijne Inwestycje Plan zagospodarowania Tydzień w Koluszkach Sprzedaż nieruchomości Karty usług Druki do pobrania Mapa serwisu
Projekt graiczny, cms, serwer i wykonanie Wszelkie prawa zastrzeżone