INFORMATOR


GMINA KOLUSZKI


URZĄD MIEJSKI


RADA MIEJSKA


GALERIA


KONSULTACJE


Linki

BIP skrzynka podawcza USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Baza Adresowa Województwa Łódzkiego

Kalendarium

Klaudyny
Romana

18

listopad

PWŚCPSN
1   1 2 3 4
2 5 6 7 8 9 10 11
3 12 13 14 15 16 17 18
4 19 20 21 22 23 24 25
5 26 27 28 29 30   

Druki do pobrania

piątek, 04.06.2010 11:32

  WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO - DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE

  WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO - elektronicznie - ePUAP

  WNIOSEK O WYDANIE ODPISU SKRÓCONEGO/ZUPEŁNEGO AKTU MAŁŻEŃSTWA

  WNIOSEK O WYDANIE ODPISU SKRÓCONEGO/ZUPEŁNEGO AKTU URODZENIA

  WNIOSEK O WYDANIE ODPISU SKRÓCONEGO/ZUPEŁNEGO AKTU ZGONU

  INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI (IN-1)

 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

  WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

  WNIOSEK O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO

  WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYCIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW

  WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

  WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

  WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA OKREŚLAJĄCEGO PRZEZNACZENIE DZIAŁKI

  WNIOSEK O WYDANIE WYPISU I WYRYSU Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

  WNIOSEK O NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO DLA NIERUCHOMOŚCI

  WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI URBANISTYCZNEJ  

  WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY

  WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA

  ZAWIADOMIENIE O PODPISANIU UMOWY Z MŁODOCIANYM PRACOWNIKIEM

  WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPEDIUM SZKOLNEGO

  CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (obowiązuje od 1.07.2011r.)

  INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU CEIDG-1

 INFROMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

 DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO

 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH -obowjązuje do 31.12.2011

 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - obowjązuje od 1.01.2012 

 WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU W PODATKACH

 WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA

 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O ZABEZPIECZENIU ROBÓT W OBRĘBIE PASA DROGOWEGO

  WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

  WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA LOLAKIZACJĘ ZJAZDU

 WNIOSEK O WYDANIE ZEWOLENIA NA UŻYCZENIE TERENU O OBRĘBIE PASA DROGOWEGO

  WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA LOKALIZACJĘ PRZYŁĄCZA W PASIE DROGOWYM

  WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLNEIA NA BUD. OGRODZENIA OD STRONY PASA DROGOWEGO

  WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

  WNIOSEK O WYDANIE MATERIAŁÓW I WYDAWNICTW PROMOCYJNO-INFORMACYJNYCH

  WNIOSEK W SPRAWIE KORZYSTANIA Z USLUGI TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO

  WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA KAT. I NA PRZEJAZD POJAZDU NIENORMATYWNEGO

  INFORMACJA NA TEMAT KORZYSTANIA Z PZRYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH

Informacje o artykule

Zamieścił(a): Administrator IT
Data powstania: 04.06.2010 11:32
Data ostatniej modyfikacji: 17.06.2015 08:28
Liczba wyświetleń: 20994

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.
Drukuj Stworz PDF
firma_1 firma_2 firma_3 firma_4
Dane teleadresowe Numery telefonów Konta bankowe Kierownictwo Referaty Fundusze Unijne Inwestycje Plan zagospodarowania Tydzień w Koluszkach Sprzedaż nieruchomości Karty usług Druki do pobrania Mapa serwisu
Projekt graiczny, cms, serwer i wykonanie Wszelkie prawa zastrzeżone