INFORMATOR


GMINA KOLUSZKI


URZĄD MIEJSKI


RADA MIEJSKA


GALERIA


KONSULTACJE


Linki

BIP skrzynka podawcza USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Baza Adresowa Województwa Łódzkiego

Kalendarium

Elżbiety
Marka

18

czerwiec

PWŚCPSN
1    1 2 3
2 4 5 6 7 8 9 10
3 11 12 13 14 15 16 17
4 18 19 20 21 22 23 24
5 25 26 27 28 29 30  

Fundusze Unijne

Dofinansowanie z WFOŚiGW

Zadanie pn.: „Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Gminie Koluszki w 2011 r.” zrealizowano z udziałem środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

więcej >>>

czwartek, 02.02.2012 12:29

Dofinansowanie z WFOŚiGW

Zadanie pn. „ Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia ulicy Nasiennej w Koluszkach” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

więcej >>>

poniedziałek, 09.01.2012 13:43

Dofinansowanie z WFOŚiGW

Urząd Miejski w Koluszkach niniejszym informuje,iż zadanie inwestycyjne pn. " Remont i termomodernizacja budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koluszkach przy ulicy Zagajnikowej" dogfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

więcej >>>

czwartek, 06.10.2011 10:14

Dofinansowanie z WFOŚiGW

więcej >>>

wtorek, 04.10.2011 10:35

Dofinansowanie z WFOŚiGW

więcej >>>

wtorek, 04.10.2011 10:34

Projekt: Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Reja w Koluszkach

W dniu 29 kwietnia 2011r. Gmina Koluszki podpisała z Województwem Łódzkim umowę o dofinansowanie projektu na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Reja w Koluszkach”.

więcej >>>

piątek, 09.09.2011 08:27

Dofinansowanie z WFOŚiGW

Dofinansowanie z WFOŚiGW

Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w osiedlu „Łódzkie I” w Koluszkach – etap II zrealizowane zostało z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

więcej >>>

czwartek, 27.01.2011 15:15

Dofinansowanie z WFOŚiGW

Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego w Koluszkach, ulice: Wojska Polskiego, Westerplatte i Wyzwolenia.

więcej >>>

czwartek, 23.12.2010 15:29

Projekt „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu”

Gmina Koluszki jest Partnerem
projektu „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 - Oś priorytetowa IV – Społeczeństwo informacyjne – Działanie IV.1 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.
Całkowita wartość projektu: 48 680 867,00 PLN

więcej >>>

poniedziałek, 10.05.2010 19:33

Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa sieci wodociągowej po wschodniej stronie miasta

14 stycznia uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Gmina Koluszki otrzymała bezzwrotną dotację w kwocie 12 631 806,36 zł na realizacje projektu pn.: „Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa sieci wodociągowej po wschodniej stronie miasta Koluszki”. Całkowita wartość projektu wynosi 16 512 165,17 zł. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013. 10 lutego  2009r.została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Województwem Łódzkim a Gmina Koluszki

więcej >>>

poniedziałek, 10.05.2010 19:20

Strona:
firma_1 firma_2 firma_3 firma_4
Dane teleadresowe Numery telefonów Konta bankowe Kierownictwo Referaty Fundusze Unijne Inwestycje Plan zagospodarowania Tydzień w Koluszkach Sprzedaż nieruchomości Karty usług Druki do pobrania Mapa serwisu
Projekt graiczny, cms, serwer i wykonanie Wszelkie prawa zastrzeżone