INFORMATOR


GMINA KOLUSZKI


URZĄD MIEJSKI


RADA MIEJSKA


GALERIA


KONSULTACJE


Linki

BIP skrzynka podawcza USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Baza Adresowa Województwa Łódzkiego

Kalendarium

Laury
Leszka

17

czerwiec

PWŚCPSN
1    1 2 3
2 4 5 6 7 8 9 10
3 11 12 13 14 15 16 17
4 18 19 20 21 22 23 24
5 25 26 27 28 29 30  

Fundusze Unijne

Dofinansowanie z WFOŚiGW.

Zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicy Słowackiego w Koluszkach” zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

więcej >>>

wtorek, 29.10.2013 11:59

Dofinansowanie z WFOŚiGW

Zadanie pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy 11 Listopada, w ulicy Sikorskiego na odcinku od ulicy Korczaka do ulicy Andersa oraz w projektowanej drodze łączącej ulicę Sikorskiego z ulicą Partyzantów w Koluszkach” zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

więcej >>>

czwartek, 20.12.2012 15:15

Dofinansowanie z WFOŚiGW.

Zadanie pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Gminie Koluszki w 2012 r.” zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

więcej >>>

środa, 19.12.2012 14:32

Dofinansowanie z WFOŚiGW

Zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w ul. 11 Listopada w Koluszkach” zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

więcej >>>

piątek, 30.11.2012 09:01

Dofinansowanie z WFOSiGW

Zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w granicach pasa drogowego w ul. Próchnika w Koluszkach” zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

więcej >>>

czwartek, 29.11.2012 13:47

Projekt "Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności terenów inwestycyjnych w Gminie Koluszki poprzez ich kompleksowe uzbrojenie".

W dniu 12 listopada 2012 r. Gmina Koluszki podpisała umowę z Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa Centrum Obsługi Przedsiębiorcy o dofinansowanie projektu w ramach III Osi priorytetowej: Gospodarka, Innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 Osi Priorytetowej III: Gospodarka, Innowacyjność, przedsiębiorczość. Całkowita wartość projektu wynosi 5 586 561,33 PLN z czego kwota dofinansowania z RPO WŁ to 846 179,35 PLN.

więcej >>>

czwartek, 22.11.2012 11:21

Dofinansowanie z WFOŚiGW

Zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w osiedlu Łódzkie I w Koluszkach – IV etap ” zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Wartość ogólna zadania wynosi 1 690 038,91 zł. Dofinansowanie w formie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wynosi 1 213 019,00 zł.
Zakres projektu obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicach: Zwycięstwa, Krasickiego, Powstańców Wielkopolskich, Zubrzyckiego, Hubala, Hanki Sawickiej, Alei ZHP i Baczyńskiego o łącznej długości 4 099,74 mb wraz z wyprowadzeniami od sieci głównej do granic nieruchomości w ilości 202 szt., budowę kanalizacji deszczowej w ulicach Zwycięstwa, Krasickiego, Powstańców Wielkopolskich, Zubrzyckiego, Hanki Sawickiej, Alei ZHP wraz z wpustami deszczowymi ulicznymi o łącznej długości 1 607,71, budowę sieci wodociągowej w ulicy Gagarina o długości 180 mb oraz odtworzenie nawierzchni dróg.

więcej >>>

piątek, 10.08.2012 12:56

Dofinansowanie z WFOŚiGW

Zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa ul. Reja w Koluszkach” zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Wartość ogólna zadania wynosi 137 440,10 zł. Dofinansowanie w formie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wynosi 121 520,00 zł.
Zakres projektu obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Reja o łącznej długości 195 mb wraz z wyprowadzeniami od sieci głównej do granic nieruchomości w ilości 8 szt. oraz budowę odwodnienia ulicy Reja za pomocą systemu studni chłonnych. Ponadto projekt obejmuje demontaż wodociągu, wymianę przyłączy wodociągowych w pasie drogowym oraz przebudowę hydrantów naziemnych na doziemne.

więcej >>>

piątek, 10.08.2012 12:55

Dofinansowanie z WFOŚiGW

Zadanie pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Wojska Polskiego, Westerplatte i Wyzwolenia w Koluszkach” zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Wartość ogólna zadania wynosi 280 481,54 zł. Dofinansowanie w formie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wynosi 254 691,00 zł.
Zakres projektu obejmuje budowę kanalizacji deszczowej w ulicach Wojska Polskiego, Westerplatte i Wyzwolenia w Koluszkach o łącznej długości 954,30 mb wraz z wpustami deszczowymi ulicznymi w ilości 42 szt.

więcej >>>

piątek, 10.08.2012 12:53

Dofinansowanie z WFOŚiGW

Zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu „Czarneckiego” w Koluszkach – II etap” zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Wartość ogólna zadania wynosi 970 581,56 zł. Dofinansowanie w formie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wynosi 800 000,00 zł.
Zakres projektu obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicach: Czarneckiego, Prusa, Krańcowej, Wyspiańskiego i Asnyka wraz z wyprowadzeniami od sieci głównej do granic nieruchomości o łącznej długości 2 598,20 mb i 70 szt. przyłączy, budowę rurociągu tłocznego o długości 557 mb, budowę 2 szt. przepompowni ścieków oraz roboty drogowe odtworzeniowe.

więcej >>>

piątek, 10.08.2012 12:50

Strona:
firma_1 firma_2 firma_3 firma_4
Dane teleadresowe Numery telefonów Konta bankowe Kierownictwo Referaty Fundusze Unijne Inwestycje Plan zagospodarowania Tydzień w Koluszkach Sprzedaż nieruchomości Karty usług Druki do pobrania Mapa serwisu
Projekt graiczny, cms, serwer i wykonanie Wszelkie prawa zastrzeżone