INFORMATOR


GMINA KOLUSZKI


URZĄD MIEJSKI


RADA MIEJSKA


GALERIA


KONSULTACJE


Linki

BIP skrzynka podawcza USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Baza Adresowa Województwa Łódzkiego

Kalendarium

Fernandy
Jana

23

styczeń

PWŚCPSN
1 1 2 3 4 5 6
2 7 8 9 10 11 12 13
3 14 15 16 17 18 19 20
4 21 22 23 24 25 26 27
5 28 29 30 31    

Fundusze Unijne

Dofinansowanie z WFOŚiGW

Urząd Miejski w Koluszkach zakupił lekki samochód ratowniczo – gaśniczy wraz z wyposażeniem  marki IVECO, typ Daily 65C17 dla jednostki ochotniczej Straży Pożarnej w Gałkowie Dużym za kwotę 315 260,00 zł. Środki finansowe na zakup w/w samochodu pożarniczego pochodziły z budżetu Gminy Koluszki w wysokości 189 116,00 zł a także z dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (www.zinwestujwekologie.pl.) w formie dotacji w ramach zadania: „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gałkowie Dużym” na kwotę 126 144,00 zł. Realizacja tego projektu pozwoliła na zakup nowego specjalistycznego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gałkowie Dużym.

więcej >>>

piątek, 05.12.2014 09:44

Dofinansowanie z WFOŚiGW.

„Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Żeromskiego w Koluszkach”.

więcej >>>

wtorek, 02.12.2014 14:28

Projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Koluszki”.

Projekt pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Koluszki”.

więcej >>>

poniedziałek, 24.11.2014 15:19

„Zakup i montaż małej architektury w Parku Miejskim w Koluszkach.”

Zadanie pn. „Zakup i montaż małej architektury w Parku Miejskim w Koluszkach” zostało dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Numer umowy przyznania pomocy 01422-6930-UM0540381/13. Wartość ogólna zadania wynosi 75 768,00 zł. Dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – 49 280,00 zł.

więcej >>>

piątek, 14.11.2014 12:34

„Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Felicjanowie”

Zadanie pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Felicjanowie” zostało dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Numer umowy przyznania pomocy 01422-6930-UM0540379/13. Wartość ogólna zadania wynosi 18 093,89 zł. Dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – 25 000,00 zł.

więcej >>>

piątek, 14.11.2014 12:32

„Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Regnach”

Zadanie pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Regnach” zostało dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Numer umowy przyznania pomocy 01422-6930-UM0540380/13. Wartość ogólna zadania wynosi 18 093,89 zł. Dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 - 11 768,38 zł.

więcej >>>

piątek, 14.11.2014 12:30

Dofinansowanie z WFOŚiGW.

„Utworzenie ekopracowni EKO-LAB przy Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach”

więcej >>>

środa, 08.10.2014 12:31

Termomodernizacja budynku OSiR w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej

W dniu 30 września 2013 r. Gmina Koluszki podpisała z Województwem Łódzkim umowę o dofinansowanie projektu na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku OSiR w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej”.

więcej >>>

czwartek, 14.11.2013 11:54

Dofinansowanie z WFOŚiGW.

Zadanie pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Słowackiego w Koluszkach” zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

więcej >>>

wtorek, 29.10.2013 12:28

Strona:
firma_1 firma_2 firma_3 firma_4
Dane teleadresowe Numery telefonów Konta bankowe Kierownictwo Referaty Fundusze Unijne Inwestycje Plan zagospodarowania Tydzień w Koluszkach Sprzedaż nieruchomości Karty usług Druki do pobrania Mapa serwisu
Projekt graiczny, cms, serwer i wykonanie Wszelkie prawa zastrzeżone