INFORMATOR


GMINA KOLUSZKI


URZĄD MIEJSKI


RADA MIEJSKA


GALERIA


KONSULTACJE


Linki

BIP skrzynka podawcza USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Baza Adresowa Województwa Łódzkiego

Kalendarium

Laury
Leszka

17

czerwiec

PWŚCPSN
1    1 2 3
2 4 5 6 7 8 9 10
3 11 12 13 14 15 16 17
4 18 19 20 21 22 23 24
5 25 26 27 28 29 30  

Urząd Stanu Cywilnego i Referat Spraw Obywatelskich

czwartek, 01.04.2010 11:36

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego i Referatu Spraw Obywatelskich należą sprawy dotyczące:

 • rejestracji urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób, sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,
 • sporządzania i wydawania odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,
 • przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,
 • Przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
 • stwierdzania legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,
 • wskazywania kandydata na kuratora prawnego w zakresie ewidencji ludności,
 • wykonywania zadań wynikających z Konkordatu,
 • wykonywanie zadań wynikających z ustawy o zmianie imion i nazwisk,
 • ewidencji ludności i dokumentów stwierdzających tożsamość,
 • przesyłania właściwym dyrektorom szkół informacji o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży w wieku 3-18 lat,
 • sporządzania i aktualizacji spisów wyborców,
 • prowadzania ewidencji przedsiębiorców,
 • przesyłanie kserokopii wniosków, zaświadczeń   i decyzji do : Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Statystycznego i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w ramach "jednego okienka",
 • wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

KARTY USŁUG USC

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Zmiana lub ustalenie pisowni imion i nazwisk 2010-09-13 14:34:57 IT Administrator
załącznik Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń 2010-09-13 14:33:41 IT Administrator
załącznik Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego 2010-09-13 14:32:44 IT Administrator
załącznik Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego 2010-09-13 14:31:46 IT Administrator
załącznik Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego 2010-09-13 14:30:43 IT Administrator
załącznik Rejestracja zgonu 2010-09-13 14:29:48 IT Administrator
załącznik Wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą 2010-09-13 14:28:41 IT Administrator
załącznik Zaświadczenie stwierdzające możność prawną określoną prawem do zawarcia małżeństwa za granicą 2010-09-13 14:26:32 IT Administrator
załącznik Oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa 2010-09-13 14:24:33 IT Administrator
załącznik Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego 2010-09-13 14:23:06 IT Administrator
załącznik Skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego 2010-09-13 14:21:56 IT Administrator
załącznik Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 2010-09-13 14:20:40 IT Administrator
załącznik Oświadczenie o zmianie imienia dziecka 2010-09-13 14:19:40 IT Administrator
załącznik Nadanie dziecku nazwiska męża matki 2010-09-13 14:17:58 IT Administrator
załącznik Oświadczenie o uznaniu ojcostwa 2010-09-13 14:17:17 IT Administrator
załącznik Rejestracja urodzenia dziecka 2010-09-13 14:06:07 IT Administrator

Informacje o artykule

Zamieścił(a): Administrator IT
Data powstania: 01.04.2010 11:36
Data ostatniej modyfikacji: 13.09.2010 14:37
Liczba wyświetleń: 6195

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.
Drukuj Stworz PDF
firma_1 firma_2 firma_3 firma_4
Dane teleadresowe Numery telefonów Konta bankowe Kierownictwo Referaty Fundusze Unijne Inwestycje Plan zagospodarowania Tydzień w Koluszkach Sprzedaż nieruchomości Karty usług Druki do pobrania Mapa serwisu
Projekt graiczny, cms, serwer i wykonanie Wszelkie prawa zastrzeżone