INFORMATOR


GMINA KOLUSZKI


URZĄD MIEJSKI


RADA MIEJSKA


GALERIA


KONSULTACJE


Linki

BIP skrzynka podawcza USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Baza Adresowa Województwa Łódzkiego

Kalendarium

Laury
Leszka

17

czerwiec

PWŚCPSN
1    1 2 3
2 4 5 6 7 8 9 10
3 11 12 13 14 15 16 17
4 18 19 20 21 22 23 24
5 25 26 27 28 29 30  

Referat Podatkowy

wtorek, 11.05.2010 16:21

Do zadań Referatu Podatkowego należy:

 • przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalania budżetu Gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza,
 • przygotowywanie danych do projektów uchwał dotyczących podatków i opłat,
 • przygotowywanie projektów aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat ustanawianie hipotek przymusowych,
 • podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczaj ącego,
 • prowadzenie ewidencji i realizacji tytułów wykonawczych,
 • przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat,
 • prowadzenie ewidencji upomnień i nadzór nad ich realizacją,
 • dokonywanie wymiaru i poboru podatku od środków transportowych, opłaty od posiadania psów itp.,
 • współpraca z właściwymi organami i pozyskiwanie aktualnych danych osobowych podatników,
 • podejmowanie czynności zmierzających do aktualizacji stanu prawnego własności nieruchomości oraz zakładanie ksiąg wieczystych,
 • prowadzenie rozliczeń z tytułu inkasa i prowizji za inkaso,
 • wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach,
 • przygotowywanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej oraz informacji o udzielonych ulgach i umorzeniach podatkowych,
 • gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,
 • podejmowanie czynności polegających na umorzeniu, odroczeniu lub rozłożeniu na raty płatności z zakresu podatków i opłat lokalnych oraz należności pieniężnych do których nie stosuje się Ordynacji Podatkowej
 • prowadzenie ewidencji podatkowej w zakresie podatków lokalnych,
 • gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,
 • dokonywanie wymiaru podatków w zakresie podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego,
 • prowadzenie ewidencji podatkowej w systemie informacyjnym,
 • współpraca z właściwymi organami i pozyskiwanie aktualnych danych osobowych podatników,
 • przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat,
 • przygotowywanie danych do projektów aktów dotyczących podatków i opłat,
 • wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach,
 • przygotowywanie sprawozdań o podejmowanych działaniach w zakresie wymiaru podatków,
 • współpraca ze stanowiskiem ds. gospodarowania gruntami w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym Gminy Koluszki,
 • współpraca w zakresie rozliczania inwentaryzacji,
 • obsługa oprogramowania dotyczącego sprawozdawczości w systemie BESTIA,
 • przeprowadzanie kontroli podatkowej w zakresie podatków, opłat lokalnych i należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa,
 • przeprowadzanie oględzin nieruchomości w zakresie podatków opłat lokalnych,
 • gromadzenie i odpowiednie wykorzystanie w postępowaniu podatkowym materiałów informacyjnych mających wpływ na prawidłowości i powszechność opodatkowania,
 • podejmowanie czynności zmierzających do uregulowania stanu prawnego nieruchomości, które jest niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania,
 • wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym oraz prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń,
 • badanie pod względem zgodności ze stanem prawnymi i rzeczywistym informacji i deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,
 • przygotowywanie sprawozdań z zakresu podatków,
 • współpraca w zakresie zapewnienia obsługi finansowo- księgowej i kasowej Urzędu,
 • współpraca z informatykiem przy programach księgowych / z pakietu ,3urmistrz",   Płatnik i bankowego systemu „PROFFICE",
 • współpraca w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych dla Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej, kaucji i wadiów,
 • współpraca w zakresie prowadzenia ewidencji mienia komunalnego,

Informacje o artykule

Zamieścił(a): Administrator IT
Data powstania: 11.05.2010 16:21
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2304

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.
Drukuj Stworz PDF
firma_1 firma_2 firma_3 firma_4
Dane teleadresowe Numery telefonów Konta bankowe Kierownictwo Referaty Fundusze Unijne Inwestycje Plan zagospodarowania Tydzień w Koluszkach Sprzedaż nieruchomości Karty usług Druki do pobrania Mapa serwisu
Projekt graiczny, cms, serwer i wykonanie Wszelkie prawa zastrzeżone