INFORMATOR


GMINA KOLUSZKI


URZĄD MIEJSKI


RADA MIEJSKA


GALERIA


KONSULTACJE


Linki

BIP skrzynka podawcza USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Baza Adresowa Województwa Łódzkiego

Kalendarium

Laury
Leszka

17

czerwiec

PWŚCPSN
1    1 2 3
2 4 5 6 7 8 9 10
3 11 12 13 14 15 16 17
4 18 19 20 21 22 23 24
5 25 26 27 28 29 30  

Referat Finansowo Budżetowy

wtorek, 11.05.2010 15:17

Do zadań Referatu Finansowo Księgowego należy w szczególności:

 • do zadań kierownika referatu (zastępcy Skarbnika) należy:
 1. kierowanie i koordynowanie pracy referatu,
 2. podejmowanie czynności pod nieobecność Skarbnika wymienione w § 20 niniejszego Regulaminu,
 3. przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalania budżetu Gminy jego realizacji oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza,
 4. udzielenie pomocy Burmistrzowi przy wykonywaniu budżetu Gminy,
 5. zapewnianie obsługi finansowo - księgowej i kasowej Urzędu,
 6. fprzygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości,
 7. sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,
  przygotowywanie sprawozdań finansowych,
 8. uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy,
 • W zakresie księgowości budżetowej i analiz finansowo księgowych:
 1. przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalania budżetu Gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza,
 2. udzielenie pomocy Burmistrzowi w wykonywaniu budżetu Gminy,
 3. udzielenie pomocy Burmistrzowi w wykonywaniu budżetu Gminy,
 4. zapewnianie obsługi finansowo - księgowej,
 5. uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy,
 6. przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości,
 7. sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,
 8. prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,
 9. prowadzenie ksiąg rachunkowych dla budżetu - organu, jednostki wydatki, funduszy pomocowych, wydatków niewygasąjących,
 10. rozliczanie inwentaryzacji,
 11. dokonywanie wyceny aktywów i pasywów i ustalanie wyniku finansowego,
 12. przygotowywanie sprawozdań finansowych,
 13. dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 14. prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT,
 15. sporządzanie analiz finansowo księgowych,
 16. prowadzenie ewidencji wydatków,
 17. współpraca ze stanowiskami merytorycznymi w zakresie realizacji wydatków,
 18. przygotowanie zmian do budżetu i układu wykonawczego budżetu w ciągu roku,
 19. współpraca przy przygotowywaniu zmian do budżetu i układu wykonawczego budżetu w ciągu roku,
 20. prowadzenie archiwizacji ksiąg rachunkowych i dochodów dla referatów finasowo księgowego i podatkowego,
 • w zakresie ewidencji dochodów:
 1. przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalania budżetu Gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza,
 2. udzielenie pomocy Burmistrzowi przy wykonywaniu budżetu Gminy,
 3. zapewnianie obsługi finansowo - księgowej i kasowej Urzędu,
 4. przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości,
 5. sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,
 6. prowadzenie ksiąg rachunkowych dla organu - budżetu , jednostki - dochodów, rachunku dochodów własnych, dowodów osobistych, funduszy pomocowych,
 7. dokonywanie wyceny aktywów i pasywów i ustalanie wyniku finansowego,
  przygotowywanie sprawozdań finansowych,
 8. świadczenie usług dla ludności w zakresie funkcjonowania kasy Urzędu,
 9. prowadzenie ewidencji dochodów,
 10. współpraca ze stanowiskami merytorycznymi w zakresie pozyskiwanych dochodów, uzgadniani wpłat, zgodnie z założeniami budżetu oraz sald,
 11. prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania,
 12. prowadzenie rejestru opłaty skarbowej.

Informacje o artykule

Zamieścił(a): Administrator IT
Data powstania: 11.05.2010 15:17
Data ostatniej modyfikacji: 08.10.2012 10:06
Liczba wyświetleń: 2247

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.
Drukuj Stworz PDF
firma_1 firma_2 firma_3 firma_4
Dane teleadresowe Numery telefonów Konta bankowe Kierownictwo Referaty Fundusze Unijne Inwestycje Plan zagospodarowania Tydzień w Koluszkach Sprzedaż nieruchomości Karty usług Druki do pobrania Mapa serwisu
Projekt graiczny, cms, serwer i wykonanie Wszelkie prawa zastrzeżone